De oudervereniging

Schooltijd bestaat niet alleen uit leren, het is ook de tijd van samen plezier hebben, herinneringen creëren, feestjes vieren en avonturen beleven. De oudervereniging helpt gedurende het schooljaar bij het realiseren van alle activiteiten. Denk hierbij aan vieringen tijdens Sinterklaas, Kerst of Carnaval, maar ook aan het regelen van cadeautjes en de schoolreis voor de kinderen.

Samenstelling van ons bestuur:

Voorzitter : Jeanette Cajiao Garcia
Secretarissen : Diana Siezenis-Cretz en
Chrissy Coenen-Kreutzkamp
Penningmeester : Vallerie Janssen-Op den Camp en
Rineke Voss


Werkgroepen
De oudervereniging werkt in 'werkgroepen', zoals bijvoorbeeld de paaswerkgroep, de kerstwerkgroep etc. Elke werkgroep krijgt de taak om een activiteit te bedenken, organiseren en uitvoeren in samenwerking met de leerkrachten. De oudervereniging vergadert regelmatig in aanwezigheid van een leerkracht en/of de directeur.

Ouderbijdrage
Om dit allemaal te financieren wordt er gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is belangrijk omdat de activiteiten niet tot nauwelijks door de overheid gefinancierd worden, maar wel heel belangrijk zijn voor de kinderen. De oudervereniging bepaalt jaarlijks in samenspraak met de school en de MR de hoogte van de bijdrage. Daarnaast is het ook een richtbedrag. Wil of kun je meer bijdragen? Dan komt dat zeker ten goede aan de activiteiten voor de kinderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de bijdrage in termijnen te betalen. Mocht u moeite hebben met de betaling dan kunt u altijd hulp aanvragen via Stichting Leefgeld Westelijke Mijnstreek (046 451 90 80). De bijdrage wordt geïnd aan het begin van het schooljaar. U ontvangt hierover een brief met daarop de hoogte van het bedrag per leerjaar.

Ons bankrekeningnummer is:
RK Oudervereniging Overhoven
NL06 SNSB 085.76.06.441

We zoeken jou!
We zijn altijd op zoek naar nieuwe ouders. Iedereen is welkom! Meld je nu aan!

Hulp Ouder Groep
Is een groep ouders die onze oudervereniging versterken. Deze groep ouders nemen niet deel aan vergaderingen of de organisatie van de activiteiten maar zijn ze beschikbaar om de ouderverening te helpen als het nodig is, bijvoorbeeld bij het versieren van de school. Lijkt het je leuk om een extra handje te helpen, meld je dan nu aan!

Facebookpagina
Klik op deze link om onze activiteiten te volgen op onze facebookpagina! 

Contact
Hebt u ideeën voor de oudervereniging? Wilt u weten wie er in de organisatie zit? Of hebt u vragen over de ouderbijdrage? Neem dan contact op via oudervereniging.bsoverhoven@gmail.com  of via onze bovengenoemde Facebook pagina. Dan wordt uw vraag zo snel mogelijk behandeld.