Onze missie & visie

Alle kinderen zijn welkom op onze school. Wij bieden de leerlingen rust, structuur en een veilig leerklimaat.

Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. Wij moedigen de kinderen aan deze talenten te ontwikkelen en we sluiten in ons onderwijs aan bij hun leerbehoeften. Dit doen we door naar ze te luisteren en door tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen. Met elkaar leren we de kinderen eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Het hoeft niet meteen perfect, leren gaat met vallen en opstaan. Dat gaat niet alleen over taal en rekenen. Juist ook de sociaal-emotionele aspecten van het leven; het leren omgaan met elkaar, het leren luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en elkaar accepteren vinden wij belangrijke zaken. Daardoor ontstaat welbevinden bij ieder kind, en van daaruit kunnen kinderen leren leven en leren leren. Ook de creativiteit en de speelsheid in ieder kind willen we de ruimte geven. Op basisschool Overhoven gaat de wereld voor je open.

Wij zijn een team met een hart voor kinderen. Als lerarenteam is het onze ambitie een kwalitatief sterk en professioneel team te zijn. We vinden het belangrijk goed onderwijs te verzorgen. We gaan een uitdaging niet uit de weg als we denken dat we zo op weg zijn naar beter onderwijs. Dat betekent dat we flexibel zijn in een veranderende structuur. We leren van en met elkaar en ontwikkelen ons samen. Als collega’s staan wij open voor elkaar. We houden van duidelijkheid, we luisteren naar elkaar en werken samen aan een doorgaande leerlijn. We hebben met elkaar een opdracht te vervullen en daar staan we samen voor. We werken hier graag, er is een fijne werksfeer. Het welbevinden van de kinderen staat voor ons bovenaan, tegelijk hebben we oog voor het welbevinden van elkaar. Wij weten hoe belangrijk ouders zijn in de ontwikkeling van hun kind en we zien ze als een belangrijke partner in de opvoeding en het onderwijs. De driehoek leerling-ouders-school schatten wij op waarde.

Wij geven het onderwijs zo vorm, dat we alle kinderen kunnen geven wat ze nodig hebben. Opdat de kinderen autonoom en zelfredzaam hun talenten kunnen inzetten voor een betere wereld en de wereld steeds verder voor ze opengaat.