Stichting Kindante

Basisschool Overhoven hoort bij Kindante: een stichting met 29 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Kindante staat voor onderwijs waar kinderen eigentijds, toekomstgericht en zo inclusief als mogelijk onderwijs krijgen. Kinderen mogen zichzelf zijn en krijgen ruimte voor het ontwikkelen van hun eigen talenten. Daarnaast doen ze kennis en vaardigheden op om te leren leven. Ze zijn maatschappelijk bewust en gemotiveerd een leven lang te leren.

Klik hier voor meer informatie over onze stichting.