Tevredenheidsonderzoek

Een tevredenheidsonderzoek laat zien hoe goed leerlingen, ouders, medewerkers en het management de kwaliteit van een school vinden.  Aan alle respondenten worden een aantal stellingen over de school ter beoordeling voorgelegd. Het resultaat van ons tevredenheidsonderzoek leest u in dit document. 
 
Dit soort onderzoeken worden op veel scholen in Nederland afgenomen, waardoor scholen de tevredenheidsgraad van alle respondenten met elkaar kunnen vergelijken. Daarnaast worden de uitkomsten ingezet bij de verdere ontwikkeling van onze school. 
 
 

Download document