Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Ons schoolplan laat zien waar wij als Bs Overhoven de komende schooljaren op inzetten en hoe wij als school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeven.

 

Download document