Algemeen

Groep 3
Eindelijk het is zover! Ik mag naar groep 3! Voor veel kinderen een belangrijke mijlpaal die ze bereikt hebben. Groep 3 is een bijzonder jaar op de basisschool. Na het leren lopen, praten en fietsen is het leren lezen, rekenen en schrijven toch wel heel bijzonder!
 
In de ochtend zijn wij intensief bezig met het leren lezen. Dit gebeurt op een speelse manier en gebruiken hiervoor de nieuwste versie van de methode: "Veilig Leren Lezen Kim versie." Het digibord wordt veel in gezet en wij hebben diverse onderwijsmiddelen om dit zo goed mogelijk aan te leren. Bijvoorbeeld: Educatieve computerprogramma's, klik-klak boekjes en de letterdoos. Bij het aanleren van nieuwe woorden gebruiken wij gebaren. Elke letter kent een ander gebaar. Op deze manier hebben de kinderen houvast aan een visuele ondersteuning dat bij een letter hoort.
De kinderen leren medeklinkers, klinkers, tweetekenklanken, niet klankzuivere woorden (ng, nk, sch, ch) en het lezen van langere woorden. Richting het einde van het jaar gaan de kinderen ook meer begrijpend lezen.
We werken ongeveer 2 a 3 weken aan een kern en dan sluiten we deze af met een toets. Zo kunnen we de ontwikkeling van de kinderen goed volgen.

Voor het schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. Deze sluit goed aan bij de methode voor het lezen. Leren de kinderen die dag een letter lezen, dan leren ze dezelfde dag ook deze letter te schrijven. Eerst zijn de letters aan de beurt en het tweede half jaar leren ze de letters aan elkaar te schrijven.
 
Tevens zijn wij iedere dag bezig met rekenen. Hiervoor gebruiken wij op onze school de methode: "Wereld in Getallen." De nadruk in deze groep ligt op getalbegrip, de basisvaardigheden van het optellen en aftrekken tot en met 20 en ervaringen opdoen met meten en meetkunde. Om het inzichtelijk te maken, gebruiken wij diverse materialen zoals bijvoorbeeld: getallenlijn, rekenrekjes, kralenketting en blokjes. Ook hier volgt er na elk blok een toets, waardoor we de ontwikkeling van de kinderen goed kunnen volgen.
 
In de middagen hebben we activiteiten zoals; muziek, weekendkring,  schooltv, crea, socio-kring, leescircuit en speelwerkles.

Vanaf groep 3 wordt er in de grote gymzaal gegymd. Twee keer per week hebben de kinderen gymles. Deze gymlessen worden gegeven door een vakdocent. Er is een jaarplanning met lessen. Middels deze planning zorgen we ervoor dat de kinderen met alle leerlijnen in aanraking komen.

Zoals u kunt lezen is groep 3 een heel bijzonder en gezellig jaar!