Peuterspeelzaal

Sinds augustus 2013 is Peuterspeelzaal Suske en Wiske gevestigd in een lokaal van onze school. De speelzaal maakt deel uit van Stichting Spelenderwijs. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.spelenderwijs.nl

Iedere ochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur is de peuterspeelzaal geopend voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Er zijn maximaal 16 peuters tegelijkertijd aanwezig onder begeleiding van twee leidsters.

Op de peuterspeelzaal werken professionele leidsters met uw peuter.
Tijdens een dagdeel proberen de leidsters de ontwikkeling van uw peuter te stimuleren door ruimte, materiaal en gelegenheid aan te bieden om te spelen en creatief bezig te zijn. Bovendien helpen ze uw peuter met het ontwikkelen van sociale vaardigheden, door het spelen in een groep. Ze leren leeftijdsgenootjes kennen en samen met hen leuke dingen doen en te delen. Ze wennen aan een andere omgeving en aan andere gewoontes, zodat de overstap naar een basisschool makkelijker zal verlopen. De nadruk ligt hierbij op mondelinge taalvaardigheden en er wordt gewerkt in thema's.

Suske en Wiske is een VVE-gecertificeerde peuterspeelzaal waar gewerkt wordt met de methode Puk & Ko en vormt samen met basisschool Overhoven een zogenaamd VVE-koppel. Samen met de basisschool is er een gezamenlijk visie ontwikkeld ten aanzien van de voor- en vroegschoolse periode ten aanzien van het jonge kind. Een doorgaande lijn in pedagogisch en didactisch handelen is daarvan een belangrijk onderdeel.

Voor meer informatie kunt u bellen met: 046-4519610 of 06-57438371 of even binnen lopen
bij Suske en Wiske.