Kinderwijkraad

De nieuwe Kinderwijkraad Sittard Noord-Oost is donderdagmiddag officieel geïnstalleerd door wethouder Kim Schmitz (Armoedebestrijding).


 

De veertien jonge leden tekenden tijdens de installatie in het gemeenschapshuis van Broeksittard een certificaat van raadslidmaatschap. Vanaf 23 oktober werken zij elke dinsdagmiddag na schooltijd aan hun plannen over pesten, zwerfafval en roken.

“Achter financiële armoede gaat vaak contactarmoede schuil. Via de Kinderwijkraad leren kinderen hoe ze contacten kunnen leggen en netwerken om dingen voor elkaar te krijgen die belangrijk zijn voor hun wijk en voor de kinderen in de wijk”, legt wethouder Kim Schmitz (Armoedebestrijding) uit. “Het doel van de Kinderwijkraad is kinderen te laten ervaren dat hun mening ertoe doet, dat samenwerken ergens toe kan leiden en dat ze een stem hebben en gehoord worden. De kinderen van de kersvers geïnstalleerde raad gaan aan de slag met hun top drie van plannen en hebben daarnaast oog voor diverse vormen van overlast. Dit onderwerp komt in de Kinderwijkraad bijvoorbeeld aan de orde in een gesprek met de wijkagent.”

Armoedebestrijding

De aanpak is gericht op armoedebestrijding en op het verbeteren van toekomstperspectief van kinderen. Kinderwijkraden worden dan ook opgericht in wijken waarvan bekend is dat armoede in gezinnen veel voorkomt.

Betrokken scholen

In Sittard Noord-Oost is de Kinderwijkraad gestart bij de basisscholen Overhoven, de Baandert, de Tovertuin en de Sjtadssjool. Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben de afgelopen drie weken lessen gehad. Gedurende de lessencyclus kunnen kinderen zich aanmelden om deel te nemen aan de Kinderwijkraad. Elk schooljaar is er een nieuwe lessenreeks en wordt een nieuwe Kinderwijkraad samengesteld. De Kinderwijkraad komt na de installatie gedurende het hele schooljaar elke week bij elkaar. De kinderen hebben een draaiboek en een jaarplanning waar contact met de wijkagent en bijvoorbeeld een bezoek aan een andere Kinderwijkraad in het land een vast onderdeel van uitmaakt.

Per Kinderwijkraad heeft het Ministerie van SZW een subsidie van 25.000 euro per jaar, per provincie toegekend.


bron: https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181013/nieuwe-kinderwijkraad-aan-slag-pesten-zwerfafval-en-roken/