Missie/Visie

Een sprong vooruit

Op eigen kracht
Samen met anderen
 
 
Goed gestructureerd onderwijs
met oog voor keuzemogelijkheden en zelfverantwoordelijkheid
 
 
Het kind staat centraal in zijn 'leren leren' en 'leren leven'. In onze visie gaan we uit van de drie basisbehoeften waaraan moet worden voldaan om goed te kunnen 'leren en leven'
De drie basisbehoeften zijn : competentie (een sprong vooruit), autonomie (op eigen kracht) en relatie (samen met anderen).