Aanvankelijk lezen en schrijven

Voor het proces van het aanvankelijk lezen werken wij met de methode ‘Veilig leren lezen’. Elke dag wordt er met de materialen van deze methode gewerkt, zoals leesboekjes, werkboekjes, klik-klakboekjes, letterdozen, woordendozen, de lettermuur etc.
We werken ongeveer 3 weken aan een kern en dan sluiten we deze af met een toets. Zo kunnen we de ontwikkeling van de kinderen goed volgen.
De kinderen leren medeklinkers, klinkers, tweetekenklanken, niet klankzuivere woorden (ng, nk, sch, ch) en het lezen van langere woorden. Richting het einde van het jaar gaan de kinderen ook meer begrijpend lezen.
 
Voor het schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. Deze sluit goed aan bij de methode voor het lezen. Leren de kinderen die dag een letter lezen, dan leren ze dezelfde dag deze letter te schrijven. Eerst zijn de letters aan de beurt en daarna pas woordjes.