Groep 7

Groep 7 is een belangrijk jaar, het bereidt de leerlingen voor op het laatste jaar van de basisschool. Naast rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie krijgen de leerlingen dit jaar ook Engels. Engels wordt gegeven door een gediplomeerd Engels docent, zuster Theresa Anne. Ook is groep 7 het jaar dat het Verkeersexamen plaatsvindt. Dit bestaat uit een theoretisch examen en een praktisch examen. Tijdens het praktisch examen fietsen de kinderen een route door Sittard.
Op maandagmiddag is Juf Milou in de groep, de rest van de week meester Sander.
Er wordt veel geleerd in groep 7, maar naast al het serieuze werk is er nog genoeg tijd voor leuke activiteiten, zoals de technieklessen van Mad Science en andere projecten.