Groep 6

In onze groep vinden wij het belangrijk dat alle kinderen zich prettig voelen. De eerste twee schoolweken (Gouden weken) wordt veel aandacht besteed aan de groepsvorming d.m.v. Energizers en coöperatieve werkvormen. Als kinderen zich prettig voelen, kunnen ze zich ook op allerlei gebieden beter ontwikkelen. 
 
Ieder kind is uniek. Ons onderwijs is zo ingericht dat ieder kind op een zo goed mogelijke manier op zijn/ haar kwaliteiten wordt aangesproken. We werken daarom tijdens de lessen in 3 aanpakken. 
In aanpak 1 zitten de kinderen die na de klassikale instructie een verlengde instructie aangeboden krijgen. 
De kinderen in aanpak 2 krijgen de klassikale instructie en kunnen daarna zonder al te veel hulp een taak zelfstandig verwerken. 
De kinderen in aanpak 3 kunnen na de basisinstructie een taak zelfstandig verwerken en krijgen moeilijkere verwerkingsstof.
 
We werken in de klas met een time timer zodat kinderen weten welke tijd ze aan een bepaalde taak mogen werken.
We werken iedere dag met het programma ClassDojo. Hierbij werken de kinderen aan vaardigheden en kan de leerkracht ze hiervoor belonen. Dit werkt zeer motiverend op individueel niveau maar zeker ook op groepsniveau.
 
Een greep uit de activiteiten tot nu toe dit schooljaar:
Kinderwijkraad 
In groep 6 worden door de landelijke vereniging Kies & Co een drietal lessen verzorgd op scholen als voorbereiding op een Kinderwijkraad in onze buurt. Deze kinderwijkraad wordt op 29 november geïnstalleerd door een wethouder van de gemeente Sittard/ Geleen. De Kinderwijkraad gaat plannen maken voor de wijk en uitvoeren in samenwerking met allerlei externe partners.

Mad Science
We hebben een aantal lessen van Mad Science gehad. Hieronder een kleine impressie.


Muziekschool   
In oktober hebben we samen met de groepen 5 een bezoek gebracht aan de muziekschool in Sittard. De kinderen hebben in kleine groepen verschillende workshops gehad van docenten van de muziekschool. Hieronder een impressie.