Groep 3

Hoera!!! Wij zijn de kanjers van groep 3, die dit jaar heel graag willen gaan leren lezen, rekenen en schrijven.
We willen ook nog graag spelen in de hoeken. We bouwen, tekenen en knutselen graag tijdens het hoekenwerk.