Onderwijs

Een sprong vooruit (competentie)
 • We verzorgen kwalitatief goed onderwijs aangepast aan de toekomstige, vernieuwende en veranderende samenleving.
 • We maken onderwijs op een eigentijdse en herkenbare manier passend bij de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van kinderen.
 • We trachten het optimale uit kinderen te halen.
 • Kennis van de basisvaardigheden
 • Hoge realistische doelen en opbrengsten
 • Je kunt niet alles meer weten in een snel veranderende wereld :
 • Kennis leren zoeken
 • Gebruik maken van vernieuwende media, waaronder ICT
 • Methodes die voldoen aan de doelen en visie van onze school.
 • Ons onderwijs biedt kinderen ook keuzemogelijkheden om talenten en vaardigheden te ontwikkelen.
 
Op eigen kracht (autonomie)
 • Het volgen van leerlingen in hun ontwikkeling (leerlingvolgsysteem)
 • Adaptief onderwijs, rekening houden met verschillen tussen kinderen
 • Zelfstandig werken
 • Elkaar helpen: groepswerk, maatjeswerk, tutorlezen
 • Met oog voor keuzemogelijkheden en zelfverantwoordelijkheid.
 
Samen met anderen (relatie)
 • Onderwijsconcept : 'De sociaal sterke groep'
 • Goede communicatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten
 • Respect voor elkaar, acceptatie in gedrag en taalgebruik
 • Pedagogisch klimaat/schoolklimaat : zorgen voor een veilige leeromgeving, rust, orde, regelmaat en structuur.
 • Leren omgaan met elkaar, sociale vaardigheden, waarden en normen
 • Leren samenwerken en communiceren
 • Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van kinderen.
 • Samenwerking met de wijk en externe deskundigen.
 
NB: in het schooljaar 2017-2018 heeft er een wisseling van directie plaatsgevonden. Vanuit de wens van het team vindt er een herijking van de visie plaats, die ook dit schooljaar centraal staat.
 

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is er de Pittige Plus kast. Deze kast boordevol pittige projecten en materialen, biedt een echte uitdaging aan de meer- en hoogbegaafde kinderen.De projecten spreken de competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen optimaal te ontwikkelen. Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau in kleine groepjes van twee of drie kinderen. Ze doorlopen elke les een aantal fasen, denk hierbij aan opdracht, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren en presenteren. Daarnaast kunnen de meer begaafde leerlingen hun sociale competenties ontwikkelen door andere kinderen te helpen (sociale aspect). Dit gebeurt o.a. bij tutor-lezen, maar ook bij spelactiviteiten waar de oudere leerlingen, jongere leerlingen begeleiden.

Daarnaast kunnen de meer begaafde leerlingen hun sociale competenties ontwikkelen door andere kinderen te helpen (sociale aspect). Dit gebeurt o.a. bij tutorlezen, maar ook bij spelactiviteiten waar de oudere leerlingen, jongere leerlingen begeleiden.
 
Voor uitgebreide informatie over onze werkwijze en organisatievorm (gecombineerde groepen) verwijzen naar onze schoolgids, de hoofdstukken 2, 3 en 4.